Róża Stefańska - life coach

coaching
12 września 2022

Kim coach jest, a kim nie 

Jest trochę jak  Sokrates, który, zadając  odpowiednie pytania, doprowadzał rozmówców do właściwych odpowiedzi i rozwiązań.

Jest też trochę jak autokar.  Taki coach-autokar wiezie rozmówcę z miejsca, w którym aktualnie jest  do miejsca, w którym chciałby się znaleźć. Klient zna cel podróży, a coach wie, jaką wybrać trasę, aby tam dotrzeć. 

A trochę jak lustro. Słuchając  uważnie swojego klienta, wczuwając się w jego sposób myślenia, analizując  język, jakim się posługuje, coach odbija wizerunek  swojego rozmówcy.  Potrzebujemy czasami zobaczyć  siebie tak, jak widzą i odbierają nas inni ludzie, by wprowadzić niezbędne korekty swoich zachowań. 

KIM COACH NIE JEST

Nie jest psychoterapeutą. 

Psychoterapeuta pracuje z przeszłością. Coach sięga do niej tylko po to, by klient mógł zobaczyć, jakie zachowania, mechanizmy i sposoby  okazały się kiedyś skuteczne i by mógł ponownie z nich skorzystać. 

Nie jest doradcą, ponieważ mocno wierzy w to, że klient sam dobrze zna odpowiedzi na swoje własne pytania. Często jednak, z rozmaitych powodów, nie jest tej wiedzy  świadomy.

Coach nie jest również ani szkoleniowcem, ani mentorem, bo to klient jest najlepszym ekspertem od swojego  życia. 

KIEDY COACHING ZADZIAŁA

Po pierwsze, wtedy, gdy rozmówca  coachingowy sam, z własnej woli, chce rozmawiać. Jest zmotywowany do pracy i współpracy. 

Po drugie, gdy jest gotowy na zmianę. Pragnie jej i w tym celu godzi się na niewygody intelektualne, na emocjonalny dyskomfort i na ciężką pracę w procesie poznawania samego siebie.  

Po trzecie, kiedy jest uczciwy. Oczywiście, wobec  samego siebie.  Wymijające odpowiedzi miną się z celem sesji. Nieszczerość pociągnie za sobą nieskuteczność, a ta – niezadowolenie. 

JAKIE PROBLEMY MOŻNA PRZYNIEŚĆ NA SESJĘ 

Lista jest długa i wciąż otwarta.

Coaching jest przydatny w sytuacjach, gdy szuka się swojej drogi życiowej, pomysłu na siebie, określa ścieżkę kariery, definiuje powołanie czy misję swojego życia. Pomaga, gdy chcemy poprawić relacje z bliższymi i dalszymi, w domu, szkole czy w pracy, gdy chcemy podjąć decyzję i trudno nam się zdecydować, gdy próbujemy osiągnąć zamierzony cel.  Mówiąc krótko, do coachingu uciekamy się, gdy chcemy  skutecznie wprowadzić jakieś zmiany w swoim życiu. 

JAK WYGLĄDA SESJA

Opis procesu pracy ze mną umieściłam na stronie głównej. Niektóre sformułowania brzmią pewnie zagadkowo i rodzą pytania.

Odpowiedź na nie przyniesie jedynie samo uczestniczenie w sesjach, na które serdecznie zapraszam. 

 

 

Rozmowy inspirująco-transformacyjne